ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

คลิกเข้าใช้งาน

e-Services

คลิกเข้าใช้งาน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

คลิกเข้าใช้งาน

 ข่าวประกาศ

จดหมายข่าว งานภาษี ประจำปี พ.ศ.2567
16 ม.ค. 2567 12:24:10   เข้าชม   77

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง เรื่อง การขยายเวลากำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
16 ม.ค. 2567 10:33:51   เข้าชม   80

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลางเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย
16 ม.ค. 2567 10:18:44   เข้าชม   75

จดหมายข่าว งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ประจำปี พ.ศ.2567
9 ม.ค. 2567 15:56:21   เข้าชม   71

การจัดเก็บภาษีป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ปี พ.ศ. 2566
9 มี.ค. 2566 11:43:15   เข้าชม   207

งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ปิดประกาศต่างๆ ปิดประกาศคำสั่งในงานที่เกี่ยวข้อง ปิดประกาศโอนที่ดินฯ
8 มี.ค. 2566 15:06:31   เข้าชม   149

คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีปี ๒๕๖๖
8 มี.ค. 2566 13:44:09   เข้าชม   182

ประการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง เรื่อง ขยายเวลาตามพระราชบัญญัติภาษี
5 ก.ค. 2565 13:22:51   เข้าชม   233

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕
5 ก.ค. 2565 13:10:01   เข้าชม   244

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ได้ปิดประกาศการขยายเวลาการดำเนินการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 34 วรรคหนึ่ง การชำระภาษี ขยายเวลาออกไป ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง
29 เม.ย. 2564 11:34:05   เข้าชม   395

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง เรื่องการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
29 เม.ย. 2564 11:08:39   เข้าชม   418

ภาษีป้าย การคำนวณค่าภาษีป้ายตาม พระราชบัญญัติฉบับใหม่
21 ม.ค. 2564 10:43:39   เข้าชม   517
 ภาพกิจกรรม

 สาระน่ารู้
 ลิงค์หน่วยงานราชการ