รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

1. รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.เหล่ากลาง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

2. รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.เหล่ากลาง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

3. รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.เหล่ากลาง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

4. รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.เหล่ากลาง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

5. รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.เหล่ากลาง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

6. รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.เหล่ากลาง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

7. รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 6/2559

8. รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2559

9. รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2559

10. รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2559

11. รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2559