ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

คลิกเข้าใช้งาน

e-Services

คลิกเข้าใช้งาน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

คลิกเข้าใช้งาน

 ข่าวประกาศ

ข่าวประสัมพันธ์ การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
21 มิ.ย. 2567 15:52:00   เข้าชม   27

ข่าวประชาสัมพันธ์โปสเตอร์อักเบรลล์
19 มิ.ย. 2567 14:32:57   เข้าชม   28

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
14 มิ.ย. 2567 12:00:03   เข้าชม   42

จดหมายข่าว งานภาษี ประจำปี พ.ศ.2567
11 มิ.ย. 2567 14:44:42   เข้าชม   34

ป้ายประกาศ ภาษี ในปี 2567
11 มิ.ย. 2567 14:43:21   เข้าชม   30

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ ผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
11 มิ.ย. 2567 14:41:04   เข้าชม   38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV SYtem)
13 พ.ค. 2567 11:33:53   เข้าชม   45

แผนการจัดหาพัสดุหริอจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เหล่ากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
19 เม.ย. 2567 11:52:45   เข้าชม   107

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่งสายทางจากคอนเวิร์ดกุดหล่มถึงนานายสุริยา นาสำแดง หมู่ 3
18 เม.ย. 2567 12:27:30   เข้าชม   71

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทางจากนายทองหล่อ พรรณขาม ไปสามแยกวัดป่าเหล่ากลาง หมู่ที่ 2
18 เม.ย. 2567 12:14:05   เข้าชม   54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรสายทางจากหนองปลาตองถึงสามแยกคลองชลประทาน 7 R
18 เม.ย. 2567 11:38:57   เข้าชม   69

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทางจากนานายแก้ว นาสุนทร ถึงนานายยอดชาย พัสดร หมู่ที่ 6
18 เม.ย. 2567 10:45:19   เข้าชม   68
 ภาพกิจกรรม
21 มิ.ย. 2567 16:17:37  เข้าชม   22

 สาระน่ารู้
 ลิงค์หน่วยงานราชการ