ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

คลิกเข้าใช้งาน

e-Services

คลิกเข้าใช้งาน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

คลิกเข้าใช้งาน

 ข่าวประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV SYtem)
13 พ.ค. 2567 11:33:53   เข้าชม   5

แผนการจัดหาพัสดุหริอจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เหล่ากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
19 เม.ย. 2567 11:52:45   เข้าชม   45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่งสายทางจากคอนเวิร์ดกุดหล่มถึงนานายสุริยา นาสำแดง หมู่ 3
18 เม.ย. 2567 12:27:30   เข้าชม   30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทางจากนายทองหล่อ พรรณขาม ไปสามแยกวัดป่าเหล่ากลาง หมู่ที่ 2
18 เม.ย. 2567 12:14:05   เข้าชม   25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรสายทางจากหนองปลาตองถึงสามแยกคลองชลประทาน 7 R
18 เม.ย. 2567 11:38:57   เข้าชม   29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทางจากนานายแก้ว นาสุนทร ถึงนานายยอดชาย พัสดร หมู่ที่ 6
18 เม.ย. 2567 10:45:19   เข้าชม   29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรสายทางจากสามแยกคลองชลประทาน 6 Rถึงนานางวันดี ปุณะตุง
17 เม.ย. 2567 16:24:11   เข้าชม   26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๕,๖,๗,๘
17 เม.ย. 2567 16:09:57   เข้าชม   37

สรุปงบการเงิน ปี 66
9 เม.ย. 2567 16:20:13   เข้าชม   47

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
2 เม.ย. 2567 11:39:38   เข้าชม   54

ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งาน E - Service อบต.เหล่ากลาง
27 มี.ค. 2567 12:26:57   เข้าชม   49

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและวัน เวลา สถานที่ ประเมินฯ ผช.จพง.ธุรการ
22 มี.ค. 2567 13:55:20   เข้าชม   65
 ภาพกิจกรรม

 สาระน่ารู้
 ลิงค์หน่วยงานราชการ