ข่าวประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV SYtem)
13 พ.ค. 2567 11:33:53   เข้าชม   6

แผนการจัดหาพัสดุหริอจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เหล่ากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
19 เม.ย. 2567 11:52:45   เข้าชม   46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่งสายทางจากคอนเวิร์ดกุดหล่มถึงนานายสุริยา นาสำแดง หมู่ 3
18 เม.ย. 2567 12:27:30   เข้าชม   31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทางจากนายทองหล่อ พรรณขาม ไปสามแยกวัดป่าเหล่ากลาง หมู่ที่ 2
18 เม.ย. 2567 12:14:05   เข้าชม   25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรสายทางจากหนองปลาตองถึงสามแยกคลองชลประทาน 7 R
18 เม.ย. 2567 11:38:57   เข้าชม   29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทางจากนานายแก้ว นาสุนทร ถึงนานายยอดชาย พัสดร หมู่ที่ 6
18 เม.ย. 2567 10:45:19   เข้าชม   29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรสายทางจากสามแยกคลองชลประทาน 6 Rถึงนานางวันดี ปุณะตุง
17 เม.ย. 2567 16:24:11   เข้าชม   26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๕,๖,๗,๘
17 เม.ย. 2567 16:09:57   เข้าชม   38

สรุปงบการเงิน ปี 66
9 เม.ย. 2567 16:20:13   เข้าชม   48

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
2 เม.ย. 2567 11:39:38   เข้าชม   55

ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งาน E - Service อบต.เหล่ากลาง
27 มี.ค. 2567 12:26:57   เข้าชม   50

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและวัน เวลา สถานที่ ประเมินฯ ผช.จพง.ธุรการ
22 มี.ค. 2567 13:55:20   เข้าชม   66

ราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำกุดหล่ม
18 มี.ค. 2567 10:06:42   เข้าชม   63

รายการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567
13 มี.ค. 2567 14:52:25   เข้าชม   50

ราคากลางงานปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในเขตพื้นที่ ๕,๖,๗,๘ ตำบลเหล่ากลาง
12 มี.ค. 2567 16:25:22   เข้าชม   50

ราคากลางงานปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางจากสามแยกคลองชลประทาน ๗ R ถึงนานางวันดี ปุณะตุง
12 มี.ค. 2567 15:19:29   เข้าชม   45

ราคากลางงานปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางจากหนองปลาตองถึงสามแยกคลองชลประทาน ๗ R
12 มี.ค. 2567 14:23:58   เข้าชม   47

ประการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
5 มี.ค. 2567 14:48:30   เข้าชม   58

จดหมายข่าว งานภาษี ประจำปี พ.ศ.2567
16 ม.ค. 2567 12:24:10   เข้าชม   77

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง เรื่อง การขยายเวลากำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
16 ม.ค. 2567 10:33:51   เข้าชม   80

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลางเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย
16 ม.ค. 2567 10:18:44   เข้าชม   75

จดหมายข่าว งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ประจำปี พ.ศ.2567
9 ม.ค. 2567 15:56:21   เข้าชม   71

ผู้ชนะการประมูล
11 ก.ค. 2566 10:22:20   เข้าชม   127

ประกาศประกวดราคาถนนลาดยาง หมู่ 8
4 ก.ค. 2566 10:43:57   เข้าชม   130

ราคากลางเสริมผิวถนนลาดยาง หมู่ 8
3 ก.ค. 2566 14:52:17   เข้าชม   107

แบบเสริมผิวจราจรถนนลาดยางบ้านโนนทัน หมู่ 8
3 ก.ค. 2566 11:16:25   เข้าชม   111

แบบหนองคู2
26 มิ.ย. 2566 15:39:48   เข้าชม   131

แบบหนองคู อบต.เหล่ากลาง
26 มิ.ย. 2566 15:38:04   เข้าชม   128

ประกาศประกวดราคาขุดลอกหนองคู
23 มิ.ย. 2566 14:00:28   เข้าชม   133

ราคากลางขุดลอกหนองคู
23 มิ.ย. 2566 11:35:30   เข้าชม   119

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
22 มิ.ย. 2566 10:29:20   เข้าชม   126

คลอดก่อนกำหนดเกิดจากสาเหตุอะไร ทำไมแม่ตั้งครรภ์ถึงคลอดก่อนกำหนด ?
15 มิ.ย. 2566 12:29:38   เข้าชม   116

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566
30 พ.ค. 2566 12:09:04   เข้าชม   148

ประมูลขายเศษเหล็กหอถังประปา
11 พ.ค. 2566 16:06:23   เข้าชม   139

ประมูลขายเศษเหล็กหอถังประปา
11 พ.ค. 2566 16:04:16   เข้าชม   133

เพิ่มเติม งบ ปี 65 (รายละเอียด)
27 เม.ย. 2566 14:49:39   เข้าชม   139

งบการเงิน ปี 65
27 เม.ย. 2566 14:45:54   เข้าชม   134

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน นางสมใจถึงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6
22 มี.ค. 2566 13:33:34   เข้าชม   154

การจัดเก็บภาษีป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ปี พ.ศ. 2566
9 มี.ค. 2566 11:43:15   เข้าชม   207

งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ปิดประกาศต่างๆ ปิดประกาศคำสั่งในงานที่เกี่ยวข้อง ปิดประกาศโอนที่ดินฯ
8 มี.ค. 2566 15:06:31   เข้าชม   149

คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีปี ๒๕๖๖
8 มี.ค. 2566 13:44:09   เข้าชม   182

ราคากลางถนน คสล.สายทาง บ้านนายทรัพย์-บ้านแม่บุญคำ
8 มี.ค. 2566 11:31:21   เข้าชม   146

ราคากลางถนน ก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น ทางสวนพ่อกันหา  นาใจแก้ว หมู่ที่ 3
8 มี.ค. 2566 11:26:51   เข้าชม   150

ราคากลาง งาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8
19 ม.ค. 2566 11:56:36   เข้าชม   174

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ไปท่าเยี่ยม
8 ธ.ค. 2565 11:59:14   เข้าชม   193

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน
8 ธ.ค. 2565 11:45:49   เข้าชม   184

ปรกาศประกวดราคาขุดลอกกุดหล่ม
8 ธ.ค. 2565 11:33:55   เข้าชม   241

ราคากลางก่อสรา้งปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำ(กุดหล่ม) หมู่ที่ 3
2 ธ.ค. 2565 11:53:25   เข้าชม   196

ราคากลางก่อสร้าง ถนนคสล. สายทางบ้านหัวหนอง หมู่ 7 ไป รร.เหล่ากลางวิทยาคม
9 ก.ย. 2565 12:52:23   เข้าชม   220

ราคากลางก่อสร้าง ถนนคสล. สายทางแยกถนนกส.4023ฝั่งตะวันตก รร.เหล่ากลางวิทยาคม
5 ก.ย. 2565 10:45:15   เข้าชม   217

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง
11 ส.ค. 2565 15:33:18   เข้าชม   290

บันทึกผลการเปิดซองเสนอราคาซื้อเศษเหล็กโครงประปา หมู่ 5
11 ส.ค. 2565 10:16:47   เข้าชม   238

จำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด (เศษเหล็กโครงหอถังประปา บ้านหัวโนนเปลือย หมู่ที่ 5)
8 ส.ค. 2565 09:48:47   เข้าชม   254

ประการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง เรื่อง ขยายเวลาตามพระราชบัญญัติภาษี
5 ก.ค. 2565 13:22:51   เข้าชม   233

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕
5 ก.ค. 2565 13:10:01   เข้าชม   244

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านคุยโพธิ์ หมู่ที่ 3 ไป บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 7 กว้าง 5 เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,210 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ
28 มิ.ย. 2565 13:59:00   เข้าชม   236

ราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านหัวโนนเปลือย หมู่ที่ 5
27 มิ.ย. 2565 10:44:24   เข้าชม   240

ราคากลางปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
20 มิ.ย. 2565 12:48:52   เข้าชม   216

ปรับปรุงคลองระบายน้ำ (คลองน้ำป่า บ้านกระเดา หมู่ 6 ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 390 เมตร
20 มิ.ย. 2565 11:49:30   เข้าชม   213

ราคากลางก่อสร้างขุดลอกคลองน้ำป่า บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 4
17 มิ.ย. 2565 14:54:25   เข้าชม   234

ราคากลางก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ 7
17 มิ.ย. 2565 14:00:08   เข้าชม   218

ราคากลางปรับปรุงคลองระบายน้ำคลองใส้ไก่ บ้านตูม หมู่ 2 ลงท่อ คสล.ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 28 ท่อน จากนานาย สมัยถึงนานายพิชิต ไชยจำนงค์ ระยะทาง 232 เมตร
17 มิ.ย. 2565 12:12:39   เข้าชม   217

ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ(บ่อยืม)เริ่มจากกุดหัวแข้-คลองน้ำป่า หมู่ 7 ยาว 488 เมตร ท่อ คสล. ขนาด 0. 60 เมตร จำนวน 12 ท่อน
16 มิ.ย. 2565 12:07:58   เข้าชม   215

ราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล.หนองกระหาบ (กุดหล่ม) หมู่ที่ 3 ขนาด 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน
9 มิ.ย. 2565 12:20:32   เข้าชม   232

ราคากลางปรับปรุงคลองระบายน้ำ(คองไส้ไก่)บ้านตูมหมู่ที่ 1 จากนานายล้วน กมลครถึงนายนายทองม้วน นาสมวาส
8 มิ.ย. 2565 15:35:27   เข้าชม   228

ราคากลางปรับปรุงคลองระบายน้ำ บ้านหัวหนองหมู่ 7 เริ่มจากสามง่ามถึงสุดระยะโครงการกุดเจริญ
6 มิ.ย. 2565 09:11:07   เข้าชม   235

ราคากลางลอกคลองนานายสิทธิศักดิ์-ทางหลวงชนบท
2 มิ.ย. 2565 15:56:33   เข้าชม   232

ราคากลางลอกคลองนานายสิทธิศักดิ์-นานายสมัคร
2 มิ.ย. 2565 15:50:51   เข้าชม   234

ราคากลางปรับปรับคลองระบายน้ำคลองใส้ไก่ หมู่ 1 เริ่มจากทางหลวงชนบท-นานายโสภณ ระยะทางไม่น้อยกว่า 700 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 457.50 ลบ.ม.
2 มิ.ย. 2565 15:39:10   เข้าชม   235

ราคากลาง ปรับปรุงคลองระบายน้ำ(คลองใส้ไก่) บ้านโนนทัน หมู่ 8 จากนานายสุบิน กมลคร-นานางเหรียญ พละสาร
31 พ.ค. 2565 11:45:35   เข้าชม   238

20 พ.ค. 2565 10:57:17   เข้าชม   231

ราคากลาง ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางดอนกลาง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร
18 พ.ค. 2565 10:30:51   เข้าชม   245

ราคากลาง  งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านหัวโนนเปลือย หมู่ที่ ๕
17 พ.ค. 2565 16:36:34   เข้าชม   235

ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายทางดอนกลางกลาง หมู่ที่ 5
25 เม.ย. 2565 15:43:57   เข้าชม   247

ราคากลางก่อสร้าง ถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4
25 เม.ย. 2565 15:42:35   เข้าชม   244

ราคากลางก่อสร้าง ถนนคสล. เส้นข้างศาลาประชาคม หมู่ 6
5 เม.ย. 2565 11:19:17   เข้าชม   265

ราคากลางถนนคสล.สายทางแยกถนน กส.4023 ตลาดสดถึงสามแยกบ้านคุยโพธิ์
31 มี.ค. 2565 18:58:57   เข้าชม   245

ราคากลางก่อสร้างเสริมถนนคสล.สายทางแยกถนน กส.4023 ตลาดสด อบต.เหล่ากลาง หมู้่ 2-สามแยก บ้าน คุยโพธิ์
14 มี.ค. 2565 10:43:08   เข้าชม   268

ราคากลางซ่อมถนนลูกรัง จากนานางจันทร์ คำสำเภาถึงหนองฮี
21 ก.พ. 2565 09:57:11   เข้าชม   281

ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 เส้นโรงเรียนเก่า
18 ก.พ. 2565 11:37:48   เข้าชม   305

ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากสามแยก-สะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 2
10 ก.พ. 2565 10:55:36   เข้าชม   267

ราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายทางจากดอนปู่ตาบ้านหัวนาคำ-สามแยกนานายเสน
7 ก.พ. 2565 13:25:35   เข้าชม   267

ราคากลางถนน คสล.สายทางบ้านนางถนอมถึงบ้านนางสมพร หมู่ที่ 1
7 ก.พ. 2565 12:20:14   เข้าชม   280

ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายทาง บ้านนายถกล ชื่นบุญเพิ่ม ถีฝศาลาเอนกประสงค์ บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8
7 ธ.ค. 2564 13:33:20   เข้าชม   308

ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายทางโรงสีถึงสวนนางวิไล พิมพ์บุตรค์บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8
7 ธ.ค. 2564 13:30:15   เข้าชม   364

ราคากลางก่อสร้าง ลานกีฬาสนามฟุตบอล หมู่ที่ 2
14 ต.ค. 2564 14:12:32   เข้าชม   371

ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง คลอง4L-7R บ้านตูม หมู่ 1
27 ก.ย. 2564 13:06:28   เข้าชม   352

ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 8
27 ก.ย. 2564 13:03:43   เข้าชม   355

ราคากลางซ่อมถนนลูกรังในเขตตำบลเหล่ากลาง
27 ก.ย. 2564 13:00:56   เข้าชม   344

ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านคุยโพธิ์ หมู่ที่ 3ไปตำบลเหล่ากลาง หมู่ที่ 2
27 ก.ย. 2564 12:56:53   เข้าชม   387

ราคากลางก่อสร้างเสริมผิวจรารจรลาดยาง สายทาง กส.4023 ตลาดสด อบต.เหล่ากลาง หมู้่ 2-สามแยก บ้านโนนทัน หมู่ 8
27 ก.ย. 2564 12:48:40   เข้าชม   387

ราคากลางงานก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหล่ากลาง
22 ก.ค. 2564 09:43:26   เข้าชม   367

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ได้ปิดประกาศการขยายเวลาการดำเนินการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 34 วรรคหนึ่ง การชำระภาษี ขยายเวลาออกไป ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง
29 เม.ย. 2564 11:34:05   เข้าชม   395

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง เรื่องการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
29 เม.ย. 2564 11:08:39   เข้าชม   418

23 มี.ค. 2564 11:52:37   เข้าชม   492

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล
23 มี.ค. 2564 11:50:10   เข้าชม   395

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล
23 มี.ค. 2564 09:53:14   เข้าชม   400

สรุปราคากลางงานก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 3
25 ม.ค. 2564 14:20:36   เข้าชม   525

ภาษีป้าย การคำนวณค่าภาษีป้ายตาม พระราชบัญญัติฉบับใหม่
21 ม.ค. 2564 10:43:39   เข้าชม   517

20 ม.ค. 2564 12:36:04   เข้าชม   509

ราคากลางถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ 4
20 ม.ค. 2564 12:29:37   เข้าชม   479

ราคากลางถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ 5 หนองฮี
20 ม.ค. 2564 12:27:36   เข้าชม   508

ราคากลางถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 นานายสิทธิศักด์-นานางประกาย
20 ม.ค. 2564 12:23:04   เข้าชม   394

ราคากลางถนนดินเพื่อการเกษตร สายทางโรงสีข้าวชุมชน-หนองคู
20 ม.ค. 2564 12:20:39   เข้าชม   480

ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ควรรู้
15 ม.ค. 2564 15:27:30   เข้าชม   546

การออกสำรวจพื้นที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตตำบลเหล่ากลาง ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ก่อนที่จะออกประกาศภาษี งานพัฒนาการและการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ภาพประกอบ
15 ม.ค. 2564 15:21:34   เข้าชม   524

ภาษีใหม่ ที่ควรรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตตำบลเหล่ากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้
15 ม.ค. 2564 15:19:54   เข้าชม   500

กฏหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง ในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ชัดเจน จึงกำหนดขึ้น เพื่อความโปร่งใส
5 ส.ค. 2563 11:18:05   เข้าชม   544

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
4 ส.ค. 2563 12:24:49   เข้าชม   495

ราคากลางป้ายเฉลิมพระเกียรติ อบต.เหล่ากลาง
16 มิ.ย. 2563 15:51:46   เข้าชม   442

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11 มิ.ย. 2563 11:25:41   เข้าชม   502

ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านพ่ออิน พละสาร-บ้านหมอผ่องศรี พลอาจทัน หมู่ที่ 8
8 มิ.ย. 2563 15:05:00   เข้าชม   435

ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางแยกน้ำออกบ่อไปเชื่อมตำบลลำชี
22 เม.ย. 2563 12:06:24   เข้าชม   446

ปรับปรุงระบบน้ำประปา (ถังกรองสนิมเหล็ก) บ้านหัวโนนเปลือย หมู่ที่ 5
22 เม.ย. 2563 11:57:38   เข้าชม   600

ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายทางวัดบ้านคุยโพธิ์ -บ้านนายสังวร หมู่ที่ 3
22 เม.ย. 2563 11:43:44   เข้าชม   560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตตำบลเหล่ากลาง มี 2 จุด หลัก
2 เม.ย. 2563 12:50:45   เข้าชม   658

ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางเรียบคลองชลประทานบ้านโนนทันไปบ่อปลา
1 เม.ย. 2563 12:50:49   เข้าชม   617

การออกสำรวจพื้นที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตตำบลเหล่ากลาง ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ก่อนที่จะออกประกาศภาษี งานพัฒนาการและการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ภาพประกอบ
1 เม.ย. 2563 12:46:54   เข้าชม   716

ภาษีใหม่ ที่ควรรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตตำบลเหล่ากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้
1 เม.ย. 2563 12:30:23   เข้าชม   577

ข้อบังคับกองทุนธนาคารคัดแยกขยะองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง
24 ก.ค. 2562 16:13:26   เข้าชม   568

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารคัดแยกขยะองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง หมายเลขโทรศัพท์ 043 010448
24 ก.ค. 2562 16:02:08   เข้าชม   574

ราคากลางก่อสร้าง
14 มิ.ย. 2562 15:38:23   เข้าชม   537

ราคากลางก่อสร้าง
14 มิ.ย. 2562 15:37:35   เข้าชม   551

14 มิ.ย. 2562 15:35:44   เข้าชม   518

ราคากลางดาดคอนกรีต หมู่ที่ 7
6 มิ.ย. 2562 11:36:22   เข้าชม   536

ราคากลางซ่อมถนนคสล. หมู่ที่ 7
6 มิ.ย. 2562 10:33:43   เข้าชม   533

ราคากลางก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1
4 มิ.ย. 2562 11:25:12   เข้าชม   500

ราคากลางขยายผิวจราจรถนนคสล.หมู่ที่ 5
24 เม.ย. 2562 14:04:39   เข้าชม   504

ราคากลางก่อสร้างถนนคสล. สายทางศูนย์เด็กเล็ก วัดโพธิ์ศรีบ้านตูม
9 เม.ย. 2562 11:48:35   เข้าชม   637

ราคากลางก่อสร้างถนนคสล. ศูนย์เด็กเล็ก อบต.เหล่ากลาง
9 เม.ย. 2562 10:38:38   เข้าชม   528

ประชาสัมพันธ์งานด้านการจัดเก็บภาษีในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง
4 เม.ย. 2562 10:09:35   เข้าชม   690

ราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนจราจรถนนคสล.ภายใน ตำบล เหล่ากลาง
29 มี.ค. 2562 12:24:37   เข้าชม   510

ราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนจราจรถนนคสล.ภายใน ตำบล เหล่ากลาง
29 มี.ค. 2562 12:24:05   เข้าชม   486

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านหัวนาคา ม.4 - ที่นาพ่อแทน ม.7 หมู่ที่ 4
15 มี.ค. 2562 15:27:06   เข้าชม   519

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากดอนปู่ตา - หน้าบ้านนางผ่องศรี พลอาจทัน หมู่ที่ 8
15 มี.ค. 2562 15:21:21   เข้าชม   494

ราคากลางลงลูกรังปรับเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) เส้นทางจากนานางจำปี-นานางถนอม วิชาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 2562 11:57:01   เข้าชม   496

ราคากลางลงลูกรังปรับเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) เส้นทางจากนานางจำปี-นานางถนอม วิชาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 2562 11:56:37   เข้าชม   514

ราคากลางลงลูกรังปรับเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 เส้นทางจากนานางแก้ว นาสุนทร-นานายยอดชาย พัสดร (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 2562 11:54:59   เข้าชม   486

ราคากลางลงลูกรังปรับเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 เส้นทางจากนานางแก้ว นาสุนทร-นานายยอดชาย พัสดร (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 2562 11:54:30   เข้าชม   522

ราคากลางลงลูกรังปรับเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) เส้นทางจากนานางสุกัญญา วันฑาพงษ์-นานายคำพูล นาสำแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 2562 11:52:24   เข้าชม   512

ราคากลางลงลูกรังปรับเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) เส้นทางจากนานางสุกัญญา วันฑาพงษ์-นานายคำพูล นาสำแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 2562 11:51:24   เข้าชม   548

ราคากลางลงลูกรังปรับเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) เส้นทางจากนานายเขัยน เวียงปฎิ-นานายบุญมา นาสำแดง
27 ก.พ. 2562 11:48:05   เข้าชม   492

ราคากลางลงลูกรังปรับเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) เส้นทางจากนานายเขัยน เวียงปฎิ-นานายบุญมา นาสำแดง
27 ก.พ. 2562 11:46:21   เข้าชม   472

ราคากลางลงลูกรังปรับเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) เส้นทางจากนานายเขัยน เวียงปฎิ-นานายบุญมา นาสำแดง
27 ก.พ. 2562 11:45:30   เข้าชม   567

ราคากลางโครงการลงลูกรังปรับเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย)เส้น คลองชลประทาน-กุดซวยน้อย
31 ม.ค. 2562 12:45:50   เข้าชม   463

ราคากลางโครงการลงลูกรังปรับเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย)เส้น คลองชลประทาน-กุดซวยน้อย
31 ม.ค. 2562 12:45:00   เข้าชม   454

ราคากลางโครงการลงลูกรังปรับเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย)เส้นทางโรงเรียนเก่า-คลองชลประทาน
31 ม.ค. 2562 12:41:46   เข้าชม   510

ราคากลางโครงการลงลูกรังปรับเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย)เส้นทางโรงเรียนเก่า-คลองชลประทาน
31 ม.ค. 2562 12:41:04   เข้าชม   489

ราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.เหล่ากลาง
31 ม.ค. 2562 10:56:44   เข้าชม   460

ราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.เหล่ากลาง
31 ม.ค. 2562 10:56:13   เข้าชม   477

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากโรงสีข้าง-สำนักปฏิบัติธรรม หมูที่ 2
31 ม.ค. 2562 10:32:48   เข้าชม   556

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากสามแยกสวนครูช่วย-สำนักปฏิบัติธรรม หมูที่ 3
31 ม.ค. 2562 10:28:58   เข้าชม   471

ราคากลาง
23 ม.ค. 2562 11:26:26   เข้าชม   474

ราคากลางเปลี่ยนหลังคาสำนักงาน อบต.เหล่ากลาง
23 ม.ค. 2562 11:25:45   เข้าชม   459

ราคากลาง
21 ม.ค. 2562 16:00:23   เข้าชม   484

ราคากลาง ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำตลาดสด อบต แก้ไข ปร.5 ลงลูกรังซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบล 3-4-5
21 ม.ค. 2562 15:59:59   เข้าชม   470

ราคากลางลงลูกรังซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบล 6-7-8
21 ม.ค. 2562 15:59:04   เข้าชม   496

ราคากลางลงลูกรังซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบล 3-4-5
21 ม.ค. 2562 15:58:25   เข้าชม   495

ราคากลางห้องน้ำตลาดสอ
21 ม.ค. 2562 15:57:41   เข้าชม   596

ราคากลาง
21 ม.ค. 2562 15:56:51   เข้าชม   485

21 ม.ค. 2562 15:16:23   เข้าชม   443

21 ม.ค. 2562 15:16:05   เข้าชม   542

ราคากลาง
21 ม.ค. 2562 15:15:05   เข้าชม   466

ราคากลาง
21 ม.ค. 2562 15:14:50   เข้าชม   428

ราคากลาง
21 ม.ค. 2562 15:14:14   เข้าชม   448

ราคากลาง
21 ม.ค. 2562 15:13:56   เข้าชม   448

ราคากลาง
21 ม.ค. 2562 15:13:38   เข้าชม   438

ราคากลาง
21 ม.ค. 2562 15:13:23   เข้าชม   419

ราคากลาง
21 ม.ค. 2562 15:13:03   เข้าชม   408

ราคากลาง
21 ม.ค. 2562 15:12:46   เข้าชม   422

ราคากลาง
21 ม.ค. 2562 15:12:26   เข้าชม   419

ราคากลาง
21 ม.ค. 2562 15:12:04   เข้าชม   409

ราคากลาง
21 ม.ค. 2562 15:10:06   เข้าชม   425

ประกาศราคากลาง
23 ก.ค. 2561 11:14:21   เข้าชม   445

ประกาศราคากลาง
23 ก.ค. 2561 11:12:28   เข้าชม   463

ประกาศราคากลาง
23 ก.ค. 2561 11:11:08   เข้าชม   440

ประกาศราคากลาง
28 มิ.ย. 2561 10:27:13   เข้าชม   506

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
20 ต.ค. 2553 07:22:13   เข้าชม   573

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
20 ต.ค. 2553 08:56:19   เข้าชม   543

ภาพขุดลอกเปิดทางน้ำกุดวังซอ
28 มิ.ย. 2561 10:31:22   เข้าชม   633

ประมวลภาพการออกพื้นที่ ในงานพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง
22 มิ.ย. 2561 16:30:27   เข้าชม   573

ซื้อสังกะสีช่วยผู้ประสบวาตะภัย
18 มิ.ย. 2561 16:08:46   เข้าชม   565