เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายคำพอง พรรณขาม นายก อบต.เหล่ากลาง ได้มอบหมายให้ จ.อ.คมสันต์ นันทะเพชร รอง ปลัด อบต.เหล่ากลาง เข้าร่วมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องโสมพระมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายคำพอง พรรณขาม นายก อบต.เหล่ากลาง ได้มอบหมายให้ จ.อ.คมสันต์ นันทะเพชร รอง ปลัด อบต.เหล่ากลาง เข้าร่วมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องโสมพระมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์