ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางเรียบคลองชลประทานไปบ้านโนนค้อ-บ้านตูม หมู่ 2