ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านพ่ออิน พละสาร-บ้านหมอผ่องศรี พลอาจทัน หมู่ที่ 8