พิธีเปิดโครงการประกวดหมู่บ้าน สุข สวย รวย ดี ด้วยวิถีพอเพียงตามรอยพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายมานิต โยธะพันธ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นตัวแทนนายอำเภอฆ้องชัย ได้มาเป็นประธานในพิธพิธีเปิดโครงการประกวดหมู่บ้าน สุข สวย รวย ดี ด้วยวิถีพอเพียงตามรอยพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567