เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง โดยการนำของนายคำพอง พรรณขาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง โดยการนำของนายคำพอง พรรณขาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง