องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลางจัดกิจกรรม "MOI Waste Bank Week มหาดไทย ประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ" 
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลางโดยการนำของนายคำพอง พรรณขาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง สมาชิกสภา อบต. ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่ากลาง ได้จัดกิจกรรม "MOI Waste Bank Week มหาดไทย ประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ" ณ วัดบ้านหัวโนนเปลือย หมู่ที่ ๕ ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์